Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

Ośrodek Zdrowia w Mircu

Mirzec 14, 27-220 Mirzec
NIP: 664-103-59-69,
REGON: 290415555
KRS: 0000003746
tel. (41) 271-30-88

Znajdź nas

Adres
ul. Marszałkowska 1
Warszawa, 00-500

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–17:00
Sobota & Niedziela: 11:00–15:00

Monthly Archives:

20 wrzesień 2020r

Wymagania bezwzględne :

 • praktyczne umiejętności wykonywania zawodu pielęgniarki
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • kurs lub specjalizacja z medycyny rodzinnej -środowiskowej lub innej zgodnej z wymogami dla POZ
 • kurs wykonywania szczepień ochronnych
 • kurs lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
 • kurs wykonywania EKG
 • obsługa komputera, znajomość MS office.

Prosimy o przesyłanie ofert na adres e-mail: mirzec@onet.pl


rekrutacja zakończona

15 wrzesień 2020r
Na podstawie Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020 r. ustala się zasady udzielania teleporad w SPZOZ w Mircu

§ 1

Standard organizacyjny TELEPORADY udzielanej przez lekarza w ramach POZ:

 1. Świadczeniobiorcy SPZOZ Mirzec mają możliwość uzyskania informacji o warunkach udzielania teleporad w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej.
  a) teleporady są udzielane przy użyciu sieci telefonicznej,
  b) termin teleporady ustalany jest telefonicznie z rejestracją pod numerami telefonów: 41 252 71 95, 41 271 30 88, 577 606 224.
  c) w czasie rejestracji pacjent otrzymuje informację o terminie teleporady oraz godzinach jej realizacji. Lekarz POZ kontaktuje się z pacjentem dzwoniąc na numer telefonu wskazany w czasie rejestracji,
  d) teleporada zostaje anulowana w przypadku, gdy lekarz POZ podejmuje co najmniej trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut – co odnotowuje się w dokumentacji medycznej,
  e) w przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady lekarz POZ informuje pacjenta o możliwości skorzystania z wizyty osobistej w bezpośrednim kontakcie z lekarzem,
 2. Teleporada jest poprzedzona potwierdzeniem przez osobę jej udzielającą tożsamości pacjenta.
 3. Teleporadę przeprowadza się w warunkach gwarantujących poufność.
 4. Teleporada udzielana jest na podstawie badania podmiotowego oraz po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta.
 5. Lekarz POZ ustala czy teleporada jest wystarczająca dla danego problemu zdrowotnego lub jeżeli zachodzi taka potrzeba informuje pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

14 września 2020r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu informuje, że na kanale Akademia NFZ można zobaczyć cykl filmów „Bezpieczni w czasie pandemii”, który podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19