Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

Ośrodek Zdrowia w Mircu

Mirzec 14, 27-220 Mirzec
NIP: 664-103-59-69,
REGON: 290415555
KRS: 0000003746
tel. (41) 271-30-88

4 grudzień  2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu oferta cenowa na wykonanie dostawy 4 szt. fabrycznie nowych komputerów typu „All in One” wraz z oprogramowaniem o parametrach:


26 listopad 2018r.

Informacja w sprawie składania ofert

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dostawy 4 szt. fabrycznie nowych komputerów typu „All in One” wraz z oprogramowaniem o parametrach: